HomeNieuwsJouw mening over mobiliteit

Jouw mening over mobiliteit

In april en mei organiseren we een bevraging bij alle inwoners. Via verschillende kanalen willen we jullie stem horen over mobiliteit.

“Vosselaar, je wilt ‘r wonen” is onze slogan! Maar je wil je ook vlot kunnen verplaatsen in Vosselaar. In het voorjaar van 2019 gaan we op pad om jouw mening over mobiliteit te horen. Hoe beweeg jij je in Vosselaar? Wat is er goed? Wat kan er beter? … Hoe kunnen we samen van Vosselaar een dorp maken waar je je vlot van hier naar daar, kan bewegen. Met de fiets, te voet, of met de auto. Met oog voor de verkeersveiligheid, het milieu en de gezondheid.

Jouw stem in de opmaak van een mobiliteitsplan

Op woensdag 5 juni 2019 koppelen we alle resultaten van de bevraging rond mobiliteit terug tijdens een “denkavond”! Alle inwoners zijn hier welkom om op basis van de resultaten van de bevraging, samen na te denken over hoe en wat we voor Vosselaar kunnen realiseren op vlak van mobiliteit.

De resultaten van deze bevraging en denkdag, worden meegenomen als input voor de opmaak van een mobiliteitsplan. Dit mobiliteitsplan zal de komende jaren gebruikt worden als leidraad voor een mobiliteitsvriendelijk Vosselaar met aandacht voor de fietsers, voetgangers en automobilisten.

 

 

Geen reacties

Reageer hier: